Ο/Η Θανών/ούσα: Μαρούση Μαρία Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαρούση Μαρία Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαράγδα Ξενάκη
Ηλικία Θανόντος40 ημ
ΑσθένειαΑτελής ανάπτυξις
Ημ/νία Θανάτου1894 11 02 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 11 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως461
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΞενάκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΘείος