Ο/Η Θανών/ούσα: Μαρκουλάκη Ελένη Κων.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαρκουλάκη Ελένη Κων.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΠεριπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1876 10 28 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 29
Πατρίδα ΘανόντοςΝάξος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Κων. Μαρκουλάκης [θ]
Αριθμός Πράξεως544
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜουτάφογλους Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΦίλος