Ο/Η Θανών/ούσα: Δασκαλάκης Νικόλαος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔασκαλάκης Νικόλαος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Ζημπουλάκη ?
Ηλικία Θανόντος21
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1894 10 26 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 10 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως457
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠολίτης Γεώργιος Π.
Ηλικία Δηλούντος20
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος