Ο/Η Θανών/ούσα: Χανουράκης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧανουράκης Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑναστάσιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠλουμού Στυλιανού
Ηλικία Θανόντος01 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1894 10 25 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 10 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως456
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧανουράκης Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ