Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνίου Αννα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνίου Αννα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦιλία Σολωμού
Ηλικία Θανόντος07
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 10 14 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 10 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως450
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣολωμός Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΘείος