Ο/Η Θανών/ούσα: Μούση Ευφροσύνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜούση Ευφροσύνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελική Σαντοριναίου
Ηλικία Θανόντος14
ΑσθένειαΦυματιώδης μηνιγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 10 14 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 10 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως449
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜούσης Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟψοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ