Ο/Η Θανών/ούσα: Ρούσσου Καλλιόπη Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡούσσου Καλλιόπη Αντ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρή Γεωργίου
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΝεφρίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 10 13 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 10 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρέφος
Αριθμός Πράξεως448
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒάκας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)