Ο/Η Θανών/ούσα: Ταμιτζή Μελπομένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤαμιτζή Μελπομένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑθανάσιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Γκιώνη
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1876 10 26 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 27
Πατρίδα ΘανόντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως542
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤαμιτζής Αθανάσιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΤρίπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΠατήρ