Ο/Η Θανών/ούσα: Πετροπούλου Βασιλικώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠετροπούλου Βασιλικώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελιώ Ιωάννου
Ηλικία Θανόντος20 ημ
ΑσθένειαΔρακοτ.
Ημ/νία Θανάτου1876 05 21 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως260
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΟικονομόπουλος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΑργος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΘείος