Ο/Η Θανών/ούσα: Γεωργαλά Μαρούλα Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓεωργαλά Μαρούλα Νικ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1894 09 28 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 09 29
Πατρίδα ΘανόντοςΤήνος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως433
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδόπουλος Εμμ.
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑργυραμοιβός
ΣυγγένειαΕγγονός