Ο/Η Θανών/ούσα: Αργυράκης Παντελής Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑργυράκης Παντελής Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος57
ΑσθένειαΕγκεφαλ. αποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1894 09 24 12μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 09 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΒυρσοδέψης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως429
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝίνης Ισαάκ
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
Συγγένεια(μη ορισμένο)