Ο/Η Θανών/ούσα: Κωστάλας Παντελής Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚωστάλας Παντελής Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠαρασκευή
Ηλικία Θανόντος13 ημ
ΑσθένειαΕρυσίπελας
Ημ/νία Θανάτου1894 09 21 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 09 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως428
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλαποδόπουλος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΘείος