Ο/Η Θανών/ούσα: Μαυροκέφαλος Χαράλαμπος Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαυροκέφαλος Χαράλαμπος Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΟυραιμία
Ημ/νία Θανάτου1894 09 19 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 09 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΧρωματιστής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως424
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυροκέφαλος Αθανάσιος
Ηλικία Δηλούντος62
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΑδελφός