Ο/Η Θανών/ούσα: Αλιματίρης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλιματίρης Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Νικ. Παπουτσά
Ηλικία Θανόντος2
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1894 09 13 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 09 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως420
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλιματίρης Στέφανος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ