Ο/Η Θανών/ούσα: Γιατρόπουλος Γεώργιος Π.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓιατρόπουλος Γεώργιος Π.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠέτρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρουσώ Γρυπιώτου; Ευρυπιώτου;
Ηλικία Θανόντος08 μην
ΑσθένειαΟδόντια [Οδόντες]
Ημ/νία Θανάτου1876 10 25 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως539
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιατρόπουλος Πέτρος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΓεωργός
ΣυγγένειαΠατήρ