Ο/Η Θανών/ούσα: Μακρής Αθανάσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜακρής Αθανάσιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚυριάκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαράγδα Μακρή
Ηλικία Θανόντος8 ημ
ΑσθένειαΣπασμοί
Ημ/νία Θανάτου1894 08 30 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 08 30
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως409
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜακρής Κυριάκος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΚέα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυτικός
ΣυγγένειαΠατήρ