Ο/Η Θανών/ούσα: Ρέγγος Διονύσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡέγγος Διονύσιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφάλου
Ημ/νία Θανάτου1894 08 29 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 08 30
Πατρίδα ΘανόντοςΚύθηρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΥποδηματοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως408
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡέγγος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος19
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοπώλης
ΣυγγένειαΥιος