Ο/Η Θανών/ούσα: Τραμπάς Αλέξανδρος Στεφ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤραμπάς Αλέξανδρος Στεφ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒασιλική Αλεξανδροπούλου
Ηλικία Θανόντος18 μ
ΑσθένειαΕντερίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1894 08 26 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 08 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως405
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλεξανδρόπουλος Φώτιος
Ηλικία Δηλούντος20
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΘείος