Ο/Η Θανών/ούσα: Σαρρής Σταύρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαρρής Σταύρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣυμεών
Μητρώνυμο ΘανόντοςΓαρουφαλιά Κων. Κρομύδα
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΓαστρεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 08 23 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 08 24
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως401
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαρρής Συμεών
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΣμύρνη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤυποβαφεύς
ΣυγγένειαΠατήρ