Ο/Η Θανών/ούσα: Γεωργανταπούλου Καλλιόπη Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓεωργανταπούλου Καλλιόπη Γεωργ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1894 08 20 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 08 20
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως396
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝερούτσος Σταύρος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαλαφάτης
ΣυγγένειαΕξάδελφος