Ο/Η Θανών/ούσα: Χαλαμπάνης Γεώργιος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαλαμπάνης Γεώργιος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΝεφρίτις μικτή
Ημ/νία Θανάτου1894 08 15 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 08 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΒαστάζος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως393
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαλαμπάνης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΒαστάζος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕρμ
ΣυγγένειαΕξάδελφος