Ο/Η Θανών/ούσα: Στεφάνου Θεόδωρος Στεφ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣτεφάνου Θεόδωρος Στεφ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος48
ΑσθένειαΦυματίωσις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1894 08 13 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 08 13
Πατρίδα ΘανόντοςΙος
Επάγγελμα ΘανόντοςΛεμβούχος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως392
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπογιατζής Ιωάννης Δημ.
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΑστυπάλαια
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΣύγγαμβρος