Ο/Η Θανών/ούσα: Αναστασίου Κωνσταντίνος Ηλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑναστασίου Κωνσταντίνος Ηλ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΗλίας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Π. Τούμπα
Ηλικία Θανόντος4 μ
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 08 10 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 08 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως389
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαλούστρος Πάτροκλος
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος