Ο/Η Θανών/ούσα: Κατσικίδου Ευαγγελιώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚατσικίδου Ευαγγελιώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧαρίλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Φ. Φιλίππου
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΤύφος κοιλιακός
Ημ/νία Θανάτου1894 08 07 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 08 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως386
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚατσικίδης Χαρίλαος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ