Ο/Η Θανών/ούσα: Χρυσοφού Μυρωδιά

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧρυσοφού Μυρωδιά
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Λαγογιάννη
Ηλικία Θανόντος02 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια;
Ημ/νία Θανάτου1876 10 21 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως535
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧρυσοφός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτογράφος
ΣυγγένειαΠατήρ