Ο/Η Θανών/ούσα: Σαρρή Κατίνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαρρή Κατίνα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣυμεών
Μητρώνυμο ΘανόντοςΓαρουφαλιά Κρομύδη
Ηλικία Θανόντος2έ6μ
ΑσθένειαΕγκαυμα ημίσεος σώματος
Ημ/νία Θανάτου1894 07 21 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 07 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως363
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαρρής Συμεών
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΣμύρνη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤυποβαφεύς
ΣυγγένειαΠατήρ