Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρέας \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας \ Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45 ημ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1894 07 21 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 07 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως360
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλσαμάκης Απόστολος
Ηλικία Δηλούντος63
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)