Ο/Η Θανών/ούσα: Καλημέρης Μιχαήλ Σταμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλημέρης Μιχαήλ Σταμ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΕρυσίπελας
Ημ/νία Θανάτου1894 07 21 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 07 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΑνθρακοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως359
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλσαμάκης Απόστολος
Ηλικία Δηλούντος63
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)