Ο/Η Θανών/ούσα: Πισσία Μαρουσώ Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠισσία Μαρουσώ Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕλευθ.Μαρινάκης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματώ
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΕιλεός
Ημ/νία Θανάτου1894 07 19 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 07 20
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως354
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
ΣυγγένειαΦίλος