Ο/Η Θανών/ούσα: Παγώνη Ευαγγελία Εμμαν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαγώνη Ευαγγελία Εμμαν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρή Μανωλέσου
Ηλικία Θανόντος18 μ
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 07 18 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 07 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως353
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαγώνης Σπύρος
Ηλικία Δηλούντος56
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠάππος