Ο/Η Θανών/ούσα: Μπαξεβανάκης Δημήτριος Στυλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπαξεβανάκης Δημήτριος Στυλ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ
Ηλικία Θανόντος23
ΑσθένειαΦυματίωσις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1894 07 18 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 07 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΤελειόφοιτος Ιατρικής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως350
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουντούρης Γεράσιμος
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙερεύς
Συγγένεια(μη ορισμένο)