Ο/Η Θανών/ούσα: Πατζουδάκης Νικόλαος Μ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠατζουδάκης Νικόλαος Μ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 10 21 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 22
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΚαφεπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως533
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠατζουδάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΑνιψιός