Ο/Η Θανών/ούσα: Δούλη Ελευθερία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔούλη Ελευθερία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣωτήριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Μπαρμπαρή
Ηλικία Θανόντος6 μ
ΑσθένειαΓαστρεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 07 13 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 07 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως341
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔούλης Σωτήριος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΘερμαστής
ΣυγγένειαΠατήρ