Ο/Η Θανών/ούσα: Ψαρρός Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΨαρρός Δημήτριος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 10 20 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 21
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΞυλέμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Ειρήνη
Αριθμός Πράξεως532
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚωσταράς Στυλιανός
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΓαμβρός