Ο/Η Θανών/ούσα: Σκλαβέλης Βασίλειος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣκλαβέλης Βασίλειος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΦθίσις πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1876 05 20
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 21
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα ΘανόντοςΜάγειρος
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[Ε;] Πάτρα Γαζέλη
Αριθμός Πράξεως259
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤακτά Μαρία Ιω.
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΛέρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟικιακά
ΣυγγένειαΦίλη