Ο/Η Θανών/ούσα: Ξηραδάκης Στέφανος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΞηραδάκης Στέφανος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιρόη Μαρινάκη
Ηλικία Θανόντος14
ΑσθένειαΑμυγδαλίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 07 10 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 07 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαθητής
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως335
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠλιαθός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)