Ο/Η Θανών/ούσα: Συρίγος Ματθαίος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣυρίγος Ματθαίος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαράγδα Σαλαβαρδίνου
Ηλικία Θανόντος6 μ
ΑσθένειαΓαστρεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 07 09 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 07 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως334
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣυρίγος Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ