Ο/Η Θανών/ούσα: Ισμυρλή Κυριακώ Μιχ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΙσμυρλή Κυριακώ Μιχ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος92
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1894 07 07 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 07 08
Πατρίδα ΘανόντοςΑϊβαλί
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως329
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΙσμυρλής Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥδροφόρος
ΣυγγένειαΥιος