Ο/Η Θανών/ούσα: Κοκάλου Μαρουσώ Φραγκ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚοκάλου Μαρουσώ Φραγκ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραγκίσκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Βάλβη
Ηλικία Θανόντος02 μ
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1894 07 07 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 07 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως327
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυστρατίου Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝεωκόρος
ΣυγγένειαΦίλος / Γείτων*