Ο/Η Θανών/ούσα: Δρακουλάκης Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔρακουλάκης Αντώνιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος38
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 10 19 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 20
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Χρυσή Πανού
Αριθμός Πράξεως530
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπακάλογλους Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣαμαροποιός
ΣυγγένειαΦίλος