Ο/Η Θανών/ούσα: Σταύρος \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣταύρος \ Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος01 μ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1894 06 29 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 06 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως312
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλσαμάκης Απόστολος
Ηλικία Δηλούντος63
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)