Ο/Η Θανών/ούσα: Ξινογαλά Ευτυχία Δ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΞινογαλά Ευτυχία Δ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγλαϊα Λεβαντή
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΔόντια [Οδόντες]
Ημ/νία Θανάτου1876 10 18 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως529
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛεβαντής Φίλιππος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΚύθνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΠάππος