Ο/Η Θανών/ούσα: Νεγρεπόντε Κόρη ή Κοριώ Ζωρζή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝεγρεπόντε Κόρη ή Κοριώ Ζωρζή
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1894 06 15 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 06 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως301
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧατζιδάκης Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)