Ο/Η Θανών/ούσα: Ζαράνης Φραγκίσκος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖαράνης Φραγκίσκος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΗλίας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Λουκά Ρούσσου
Ηλικία Θανόντος15 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1896 06 12 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 06 12
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως296
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖαράνης Ηλίας
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΚαλλίστη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ