Ο/Η Θανών/ούσα: Σαραντάκη Μαριγώ Ευαγ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαραντάκη Μαριγώ Ευαγ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυάγγελος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚατίνα Σαραντάκη
Ηλικία Θανόντος28 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1894 06 07 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 06 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως291
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧρηστόπουλος Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος18
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)