Ο/Η Θανών/ούσα: Αννα \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑννα \ Εκθετο
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος01 μ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1894 06 07 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 06 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως290
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο* Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος82
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)