Ο/Η Θανών/ούσα: Μιμίκος Θρασύβουλος Χρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜιμίκος Θρασύβουλος Χρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Σαρδέλη
Ηλικία Θανόντος4 μ
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 06 04 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 06 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως286
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝικολάου Στυλιανός
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΣάμος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦανανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)