Ο/Η Θανών/ούσα: Βενιέρης Μάρκος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒενιέρης Μάρκος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρή Γεωργ. Μπαζαίου
Ηλικία Θανόντος5 μ
ΑσθένειαΒρογχίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1894 06 03 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 06 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως285
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒενιέρης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑχθοφόρος
ΣυγγένειαΠατήρ