Ο/Η Θανών/ούσα: Αναιρούση Αικατερίνη Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑναιρούση Αικατερίνη Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦροσώ Ρε
Ηλικία Θανόντος12 μ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1894 05 29 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 05 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως276
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡες Γεώργιος Σταμ.
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦοιτητής
ΣυγγένειαΘείος