Ο/Η Θανών/ούσα: Τσόλας Χαράλαμπος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤσόλας Χαράλαμπος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Αφεντάκη
Ηλικία Θανόντος4 μ
ΑσθένειαΑθρεψία
Ημ/νία Θανάτου1894 05 28 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 05 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως275
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσόλας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΠατήρ